Osvětlení kit

Price: 590,00 CZK
střídavě rychlé varování, kombinovaná brzdová světla Pro 1/32 aut Wob 2.42 g ZMachine ZM165D32

Osvětlení kit

Price: 650,00 CZK
brzdová světla, varovná světla a efekt výfuku wob 2.98g Pro 1/24 aut ZMachine ZM161